Versionshantering & backup

När du studerar (eller jobbar) är det alltid viktigt att vara rädd om dina filer. Ha som vana att alltid ha allting på minst två fysiska platser, så att du inte tappar ditt arbete om din dator blir stulen eller om din katt bestämmer sig för att radera allt på hårddisken när du sover.
Ett sätt att göra detta är att använda någon form av molntjänst för lagring av viktiga filer, som exempelvis Microsoft Onedrive eller Google Drive.

Ett annat sätt, eller ännu hellre - ett komplement, till detta är att versionshantera. Med versionshantering i kombination med en webbtjänst till vilken dessa lagras har vi inte enbart backup, utan även noteringar över vilka ändringar som gjorts, möjlighet att backa tillbaks till tidigare versioner och mycket mer.
Till detta kan vi även komplettera med en molntjänst dit vi kan lagra våra filer.

Det vanligast förekommande systemet för versionshantering heter "Git". Och en vanlig tjänst för att lagra dessa filer är Github.

Notering: git och versionshantering kan te sig ganska komplext, men det går att göra ganska mycket med förhållandevis lite kunskaper. Den mesta funktionalitet för att hantera detta är även inbyggt i Visual Studio Code. Du behöver inte läsa på om detta ämne i förväg om du inte vill, men har du en stund över så rekommenderas detta skarpt.

Föreläsning - Versionshantering

Nedan finns en inspelad föreläsning om både begreppet versionshantering, samt Git.

Presentationsmaterial till ovanstående hittar du här: git.pdf

Nedan gör en kort demonstration om hur Git kan installeras.
Först visas installation under Windows (installation för macOS finns en bit ner):


Installation av Git under macOS:


Och slutligen, en kort demonstration om hur vi kan använda Git och Github direkt från Visual Studio Code. Som synes inte mycket vi behöver kunna för att dra nytta av dessa tekniker.