Din dator

När du ska börja med webbutveckling är det viktigt att du har en dator som klarar av att köra de program som du kommer att använda.
Rent generellt är webbutveckling inte särskilt krävande vad det gäller prestanda, du bör klara dig med en någorlunda ny dator, med antigen Windows, macOS eller Linux.

Du bör ha en god datorvana rent generellt och vara bekväm med att skapa filer och kataloger och kunna installera och konfiguera olika typer av program.

Du bör även ha en duglig kännedom om att att använda terminalen (macOS eller Linux) eller kommando-prompten (Windows).

Att använda terminalen eller kommando-prompten är ett textbaserat program för att göra olika typer av uppgifter. I macOS och Linux heter detta vanligtvis "terminal", och under Windows "kommando-prompt".

Känner du dig osäker på detta så rekommenderar jag att du tar dig tid att lära dig detta innan du börjar med webbutveckling.

Några exempel finns här under.

Många av de olika verktyg och ramverk vi kommer använda för webbutveckling använder kommandon i teminalen eller kommando-prompten (dessa brukar kallas för CLI, Command Line Interface).

Vanliga CLI-kommandon

Nedan är några vanliga kommandon som du kommer att använda.

  • cd - Change Directory, används för att byta katalog.
  • ls (macOS/Linux) eller dir (Windows) - List Directory, används för att lista innehållet i en katalog.
  • mkdir - Make Directory, används för att skapa en ny katalog.
  • rm (macOS/Linux) eller del (Windows) - Remove, används för att ta bort filer.
  • rm -r (macOS/Linux) eller rd /s (Windows) - Remove Recursive, används för att ta bort kataloger och dess innehåll.
  • cp (macOS/Linux) eller copy (Windows) - Copy, används för att kopiera filer.
  • mv (macOS/Linux) eller move (Windows) - Move, används för att flytta filer.