Publicering

När vi skapat webbplatser, hemsidor eller webbapplikationer behöver vi föra över filerna från vår egen utvecklings-dator till någon server på Internet så dessa blir tillgängliga för besökare. Detta brukar kallas för att "publicera" webbplatsen ("produktion-sätta" kan också vara ett begrepp för samma sak).
Publicering går att göra på olika sätt, beroende på vilken server vår webbplats ska köras på.
Om du skaffar ett eget så kallat "webbhotell", det vill säga att du skaffar ett abonnemang hos en webbhosting-leverantör, då brukar det vanligaste sättet att publicera vara att använda FTP.

FTP - File Transfer Protocol

FTP står för File Transfer Protocol, som då är ett filöverförings-protokoll. För att göra detta krävs då ett FTP-program som exempelvis Filezilla.
Mittuniversitetet har en webbhost för studenter att använda, som ligger under adressen studenter.miun.se. Mittuniversitetet använder en krypterad variant av FTP - SFTP, för att säkerställa att inga inloggningsuppgifter ska komma på villovägar.

Skärmbild på filezilla

Såhär ser Filezilla ut

För att ansluta till en FTP-server behöver adress till FTP-servern, port-nummer den körs på samt användarnamn och lösenord.
Väl ansluten får vi upp en filhanterare där ena delen visar filer på din egen dator, och den andra filer på webbservern. Där kan vi då överföra våra filer vi skapat på våra egna datorer över till webbservern - och de är då sedan tillgängliga för publika besökare.

Anslutning och överföring av filer med FTP är detsamma även om du har ett eget webbhotell, eller om den kund du gör webbplats har ett webbhotell för sin webbplats.

Andra sätt att publicera

Det finns ganska många fler sätt att publicera webbsidor. Ett urval:

Egen server/virtuell server
Helt enkelt en egen fristående server (det vill säga en dator med programvara för att visa webbsidor installerad) där webbplatserna körs.
En virtuell server är även det en server, fast med programvara som gör det möjligt att köra fristående installationer av operativsystem på en och samma maskin.
Webbservar kör ofta på varianter av Linux eller Unix, eller på Windows Server.
Notering: denna webbplats kör på en virtuell Windows Server 2020-installation.
Det går även att hyra virtuella servrar via webbtjänster om Microsoft Azure eller Amazon Web Services (AWS).
Molntjänster för publicering
Det finns en uppsjö med olika webbtjänster för att publicera olika typer av webbplatser/webbapplikationer. Heroku är ett exempel på en sådan, och Netlify är en annan. Visar exempel på hur Netlify kan användas för detta ändamål en bit ner på denna sida.
Github kan också användas för att publicera webbsidor, vilket visas under momentet för "Versionshantering".
Docker
Vissa webbplatser har ganska komplexa system för publicering, som speciella varianter av webbservrar och annan miljö, som tillägg, databas-servrar och liknande. Detta kan göra det ganska krångligt att dels installera en utvecklings-miljö på våran egen dator, och detsamma för att kunna publicera med samma uppsättning program och inställningar.
Detta är ett bekymmer som Docker löser. Det Docker gör är att skapa "containers", som är en uppsättning program och inställningar, som blir som små paket som innehåller allt som behövs. Sedan installeras då programvara för att köra dessa Docker-containers lokalt på våran egen dator, och densamma på servern den ska publiceras till - och på så vis kan vi flytta hela paket på enkelt sätt mellan lokal dator och server för publicering.

Video-demonstration

Nedanstående film visar publicering med:

  • FTP/SFTP
  • Netlify
  • Netlify med koppling mot Git/Github
  • Publicering till fristående Windows server

Publicering av webbplats

Prova gärna på egen hand att publicera en webbplats. Har du inte fått tillgång till Mittuniversitetets server kan du använda Netlify under tiden (det går även att använda Netlify om så önskas för att publicera labbar och projekt även när därefter om så önskas).

Använd gärna en egen webbplats, men har du inte gjort någon från momentet "Webbplats", kan du ladda ner exempelfilerna från detta moment här: webbplats.zip