Programvaror

Vilka program behövs för att webbutveckla? I de två första kurserna i programmet behövs följande program:

En editor för att skriva kod
Vi kommer börja de två inledande kurserna med att skriva kod för HTML, CSS och JavaScript.
Turligt nog kan vi använda samma editor för allting.
Populära editorer för att skriva kod är till exempel Visual Studio Code, Atom eller Sublime text.
Det fina med dessa program, med viss reservation på den sistnämnda, är att de är gratis att ladda ner och använda. Vi lärare kommer mestadels att använda oss av Visual Studio Code, så vill du att det ska se likadant hos dig som det gör hos oss under våra föreläsningar - välj denna. Men - installera alla tre för att prova på lite olika vettja!

Installation och enklare användning av Visual Studio Code

Miljö att köra JavaScript
Vi kommer inleda med att börja skriva kod i JavaScript. JavaScript-kod går att köra bland annat direkt i webbläsare och fristående på våra datorer. För det senare behöver vi en miljö där vi kan köra vår kod, och för det används NodeJs. NodeJs finns i två varianter "LTS" som står för "Long time support" och "Latest" som är den senaste, kanske inte fullt stabila, versionen. Välj "LTS" och installera denna.
Bildbehandlingsprogram
Vi behöver kunna skapa lite enklare grafik samt göra enklare bildbehandling även under de inledande kurserna (vi kommer gå mer in på detta i kurser längre fram).
Spelar ingen större roll vilket program som används så länge som det har stöd för att exportera bilder till format som fungerar för webb.
Några varianter att välja bland:
  • Photopea.com - ett bildbehandlingsprogram som körs direkt i webbläsaren, men som går att installera som en PWA (Progressive Web App). Är gratis med reklam.
  • Adobe Photoshop - är väl mer eller mindre branschstandard för bildbehandling. Finns till Windows och macOS. Kostar en slant. Som student har ni rabatt på programvaror från Adobe.
  • Gimp - gratis, och finns till Windows, macOS och Linux.
Olika webbläsare
När vi utvecklar webbplatser vill vi kunna testköra och se att dessa fungerar väl i de vanligast förekommande webbläsarna.
En lämplig grunduppsättning att ha är de fyra vanligaste varianterna: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Apple Safari.
Ordbehandling / rapportskrivning
Vi kommer skriva en hel del dokument, rapporter och liknande. Och för det behöver vi ett ordbehandlings-program.
Ni har som studenter tillgång till Office-paketet via Office365. Ni hittar detta bland https://www.miun.se/programvaror.
Alternativ till Office är till exempel Libre Office, som är gratis och finns till både Windows, macOS och Linux.
Filöverföring / SFTP/FTP-program
Om du tänker använda Mittuniversitetets webbserver för publicering kommer du behöva ett SFTP-program för att göra filöverföringar. Det finns ganska många olika program för detta, men den vi brukar använda är Filezilla (client) . Den är gratis och finns till Windows, macOS och Linux.
Versionshantering
När vi utvecklar programkod är det ofta vanligt att man använder någon form av programvara för att hålla koll på olika versioner, så man kan backa tillbaks till tidigare version om så önskas.
Dessa typer av program kan också användas för backup, genom att lagra dessa på en server utanför den egna utvecklingsmaskinen. Versionshanteringsprogram kommer vi kika på längre fram i programmet, och då främst Git.
Ett gratis konto hos Github är också bra att ha.
Program för webbdesign
Det finns en ganska stor mängd med olika program för webbdesign, och det är något vi kommer kika mer ingående på längre fram i programmet.
Notering: vi har tidigare använt oss av Adobe XD i programmet, då denna produkt har varit gratis för mindre projekt. Så (från om med sommaren 21) är ej längre fallet.
Det finns en del alternativ till Adobe XD, som exempelvis Figma och Gravit designer. Vi kommer kika mer på program av denna typ lite längre fram i programmet.

Summering

Installera som minimum följande programvaror på din dator, så har du en grunduppsättning av program som behövs för de inledande kurserna:

Kan vara bra att ha:

  • Atom, Sublime text eller annan editor du vill testa
  • Git, samt Github-konto
  • Något program för att skapa webbdesign, som exempelvis Figma eller Gravit designer - eller annat

En notering kring programvaror: vi försöker så långt det går att använda kostnadsfria program i denna utbildning, så ni ska slippa att betala för dessa.
Turligt nog är merparten av de program för webbutveckling som används i branschen kostnadsfria.