Webbutvecklings-
programmet

Webbutvecklings-programmet är ett två-årigt unviversitetsprogram
hos Mittuniversitetet.

Webbutvecklings-programmet

Webbutvecklings-programmet är ett tvåårigt program hos Mittuniversitetet.
Programmet går helt på distans, och all undervisning sker online.

Du kan läsa mer om programmet här: Webbutveckling (miun.se)

Webbutveckling

Framgångsrika webbplatser skapas genom att användaren sätts i centrum i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till hur gränssnittet mellan användaren av en e-tjänst och tekniken som får den att fungera ska utformas.

Under utbildningen får du lära dig viktiga delar inom webbanvändbarhet som stöd till den gedigna teknikkunskap du får för att utveckla och administrera framtidens webbplatser och funktionalitet. Det kommer att bli allt viktigare inom webbutvecklingen att kunna ta hänsyn till flera olika accesstekniker genom både fasta och mobila bredbandsuppkopplingar, och att tjänsten fungerar för så många besökare, med olika möjligheter, som möjligt.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge dig alla verktyg som krävs för att arbeta med webbutveckling. Du kommer att lära dig teknikerna bakom de nya trenderna med att skapa webbplatser som har användargenererat innehåll, exempelvis Wikipedia eller olika typer av sociala plattformar. Du får på kort tid kunskaper om, och lär dig arbeta med, moderna ramverk och tekniker för utveckling och användande samt programmeringsspråken HTML, CSS, JavaScript/TypeScript och C#. Du får också skapa och använda webbtjänster, använda olika ramverk samt lära dig att utveckla med webbaserade innehållssystem (CMS).

Flera av kurserna i utbildningen är projektkurser där du kommer skapa sammanhängande webbplatser och webbtjänster. Dessa projekt lär dig att använda dina egna färdigheter samt att kunna kommunicera effektivt med andra i utvecklingsarbetet, kunskaper som efterfrågas av arbetsgivarna.