Webbutvecklings-
programmet

Webbutvecklings-programmet är ett två-årigt unviversitetsprogram
hos Mittuniversitetet.

Välkommen!

Webbutvecklings-programmet är ett två-årigt distansprogram inom ämnet datateknik. Programmet går helt på distans utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen sker i online-baserade verktyg.
Denna webbplats är avsedd som ett stöd för dig som student under studierna.
2021-11-17

Good tech hack - 2022

Den 25-25 februari är det återigen dags för Good tech hack, vilket blir det fjärde i ordningen. Förra året gick hacket på distans, men kommande gång kommer det återigen ske på Grönborg här vid campus i Sundsvall. Vad är Good tech hack? Good Tech Hack är ett hackathon och en tävling där olika komp...
Good tech hack
2021-09-29

Ändring av kurskod, Webbdesign för CMS

Alla kurser vi har i programmet utvecklas år för år, ibland för att förbättra utifrån de kursutvärderingar vi fått tidigare år och ibland för att tekniker har ändrats/utvecklats - och ibland av helt andra anledningar.I vissa fall är ändringarna lite större, vilket gör att vi behöver ändra kurskod.De...
2021-06-17

Start av studier och tider

Hej och välkommen som ny (eller gammal) student till Mittuniversitetet!Läsåret och höstterminen 2021 börjar måndagen den 30:e augusti.Som studenter på Webbutvecklings-programmet kommer ni läsa två stycken kurser parallellt genom hela programmet, det vill säga två kurser på 50% studietakt på 7,5 högs...