Webbutvecklings-programmet

Webbutvecklings-programmet är ett två-årigt program hos Mittuniversitetet.
Programmet går helt på distans, och all undervisning sker via olika online-verktyg.

Du kan läsa mer om programmet här: Webbutveckling (miun.se)

Vad behövs för utrustning för att läsa programmet?

I huvudak - en dator med webbkamera och headset (hörlurar + mikrofon).

Det spelar ingen roll om din dator har Windows, macOS eller Linux som operativsystem - vi har försökt anpassa de program vi använder i kurserna så att de finns för så många olika miljöer som möjligt, och till 99% har vi nog lycktats med det. Det finns möjligen något enstaka program i någon enstaka kurs som inte finns till Linux, men väl till de två andra.

I övrigt är det bra att ha två skärmar för utveckling, till exempel en laptop med en extern skärm - eller en stationär med två stycken skärmar. Det underlättar massor vid både inlärning och utveckling. Ett bra tangentbord och en bra mus är också bra att ha.
Du hittar mer tips och råd kring utrustning i filmen om "Studieteknik" som du hittar i denna webbplats under sektionen "Introduktion".

Webbutveckling

Webbutveckling är en het bransch som fortsätter att växa. Med Mittuniversitetets utbildning Webbutveckling i bagaget har du på bara två år lagt grunden för en framgångsrik framtid. Utbildningen riktar sig till dig som har ett intresse för datorer och teknik. Efter studierna kan du arbeta med utveckling, administration och drift av moderna webbplatser. Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska färdigheter och har stor tyngdpunkt på webbutveckling med moderna hjälpmedel och språk. På kort tid förbereds du för att arbeta med webbutveckling i ditt yrke. Utbildningen ges på distans.

Under utbildningen får du lära dig viktiga delar inom webbanvändbarhet som stöd till den gedigna teknikkunskap du får för att utveckla och administrera framtidens webbplatser och funktionalitet. Det kommer att bli allt viktigare inom webbutvecklingen att kunna ta hänsyn till flera olika accesstekniker genom både fasta och mobila bredbandsuppkopplingar. En trend är också att fler kombinerar och integrerar flera olika former av teknik och funktionalitet på webbplatsen.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge dig alla verktyg som krävs för att arbeta med webbutveckling. Du kommer att lära dig teknikerna bakom de nya trenderna med att skapa webbplatser som har användargenererat innehåll, exempelvis Wikipedia. Du får på kort tid kunskaper och lär dig arbeta med moderna ramverk och plattformar för utveckling och användande samt programmeringsspråken HTML, CSS, JavaScript, Node, PHP, C# och webbutveckling med .NET. Du får också skapa och konsumera webbtjänster samt lära dig att utveckla med webbaserade innehållssystem (CMS).

Flera av kurserna i utbildningen är projektkurser där du kommer att ingå i en grupp studenter med skilda kunskaper i modellering och implementering. Dessa projekt lär dig att använda dina egna färdigheter och att kommunicera effektivt med de andra i utvecklingsarbetet, kunskaper som efterfrågas av arbetsgivarna.