Söksiffror inför kommande läsår

Av mattias.dahlgren@miun.se, 2022-04-21

Bild med söksiffror.

Nu har de preliminära söksiffrorna för studier på Mittuniversitetet inför kommande hösttermin. Webbutvecklings-programmet fortsätter locka många studenter, och överlag är datateknik ett populärt ämne.

Siffrorna nedan visar årets söksiffror

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Webbutveckling – (2149)

Psykologprogram – (1715)

Beteendevetenskapligt program – (1698)

Informatik med inriktning systemutveckling – (1334)

Programvaruteknik – (878)


Programutbildningar med flest ansökningar (förstahandssökande)

Webbutveckling – (495)

Beteendevetenskapligt program – (291)

Informatik med inriktning systemutveckling – (231)

Programvaruteknik – (201)

Psykologprogrammet – (183)