Ändring av kurskod, Webbdesign för CMS

Av mattias.dahlgren@miun.se, 2021-09-29

Guldläge på nätet och SEO.

Alla kurser vi har i programmet utvecklas år för år, ibland för att förbättra utifrån de kursutvärderingar vi fått tidigare år och ibland för att tekniker har ändrats/utvecklats - och ibland av helt andra anledningar.

I vissa fall är ändringarna lite större, vilket gör att vi behöver ändra kurskod.

Det har vi nu gjort för kursen "Webbdesign för CMS", som tidigare hade kurskoden DT152G - den har numer kurskoden DT197G.
Detta för att vi lagt lite större fokus på sökmotor-optimering (SEO) i kursen.

Du hittar den nya kursplanen på denna länk: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=30728

I och med detta har vi även uppdaterat kurslitteratur-listan, som nu mer innefattar kursboken "Guldläge på nätet - sökmotoroptimering för alla" av Michael Wahlgren och Magnus Bråth.